Vårrengjøring

Verdal kommune har nå påbegynt vårrengjøring/kosting av offentlige veier og parkeringsplasser. Dette er en stor og tidkrevende jobb. Fra i år og de neste to årene blir det Vuku Naturstein AS som hjelper oss med å få rengjort veier med tilhørende gangveger/fortau.

Veier

For at alt skal være rent og pent til 16. mai ber vi om at publikum sørger for at veien er fri for kjøretøy og andre hindringer der de bor, helt fram til veien er rengjort. 

Minner om at biler skal parkeres på egen eiendom, og ikke i gata. I sentrum er det også til stor hjelp om gårdeiere/beboere koster fortau rent før kostebilen kommer.

Parker

Til orientering er driftsavdelinga/kommunegartnere også i gang med å sette parker og grøntområder i stand etter vinteren. 

Søppel

Verdal er intet unntak når det gjelder økt forsøpling. Det ligger veldig mye søppel/avfall rundt om i sentrum og i boligfelt, og i de siste åra har det blitt en del fokus på økt plastforsøpling, både i boligområder, langs veier og landbruksplast som henger i trær langs vassdrag. 

Mange er veldig flinke til å rydde søppel der de bor. Og det er til stor hjelp om også publikum/borettslag/velforeninger kan plukke søppel der de bor eller på steder man vet det finnes søppel.

Verdal kommune har ingen mulighet til å klare å plukke opp alt dette, så vi setter stor pris på all hjelp, også fra beboere/de som ferdes på turstiene/grunneiere som hjelper oss å plukke plast.

På den måten får vi en fin og ren by, uten søppel, til 17. mai.

På forhånd takk!