Varsel om ekstremværet "Ingunn"

Meteorologisk institutt har sendt ut rødt og oransje farevarsel for kraftige vindkast i Trøndelag onsdag og torsdag.

Ekstremt kraftige vindkast

Fra onsdag 31.01 kl. 19:00. 

Svært kraftige vindkast

Fra onsdag 31.01 kl. 22:00 (indre strøk av Trøndelag).

Fra torsdag 01.02 kl. 03:00 (deler av Trøndelag).

Se informasjon og råd om nødvendige forhåndsregler du bør ta

 

Verdal kommune drifter som normalt, men følger værutviklingen tett og gjør fortløpende vurderinger om tiltak må settes inn. Vi anmoder innbyggerne om å sikre løse gjenstander, følge generelle råd og holde seg oppdatert på varsom.no. 

Det er også viktig å merke seg at vi ved kraftige vindkast generelt sett er mer utsatt for strømbrudd. Vi må derfor være forberedt på at vi kan oppleve perioder uten strøm, sier beredskapskoordinator Siri Strand. 

Hvis du lurer på hva myndighetene anbefaler vi skal ha hjemme for å sikre god egenberedskap og gjøre oss i stand til å håndtere perioder uten f. eks. strøm, kan du finne info på Sikker hverdag, sier Strand.