Verdal legesenter, status og forventninger

Verdal legesenter har i dag vært i drift i akkurat én uke. Det har vært noen tekniske utfordringer ved oppstart, men disse ser nå ut til å være løst. Samtidig er det forståelig at mange pasienter både er lei seg og frustrerte fordi de nå må forholde seg til vikarer istedenfor en fastlege de har følt seg godt ivaretatt hos.

Det er administrasjonen i Verdal kommune sin oppgave å sørge for at det til enhver tid er en lege som betjener en fastlegeliste. Rekruttering til midlertidige legestillinger er krevende, og det vil bli benyttet vikarer fra vikarbyrå eller via annet etter hva som er mulig. Det tilstrebes at det blir så få bytter som mulig.

Administrasjonen skal sikre at legene er kvalifiserte, og alle nye vikarer følges opp. Det er imidlertid slik at enhver lege er ansvarlig for sine vurderinger og handlinger. Det vil være situasjoner og problemstillinger som ulike leger kan vurdere forskjellig, og dermed velge litt forskjellige måter å håndtere de på. Disse vurderingene gjør legene selvstendig, men i samspill med pasientene. Dette verken kan eller skal administrasjonen gripe inn i.

Hele det nye, midlertidige Verdal legesenter følges nå tett av leder for legetjenesten og kommuneoverlege. Innbyggerne skal kunne forvente kvalifisert og forsvarlig helsehjelp, høflig omgang og alminnelig tilgjengelighet. Men det kan ikke forventes at de som jobber der har langvarig kjennskap til verken legesenteret, hverandre eller pasientene og deres historier.

 

Ragnhild Holmberg Aunsmo, kommuneoverlege