Verdal legesenter

Fra 01.07.23 drifter Verdal kommune Verdal legesenter i kommunens lokaler på Helsesenteret.  

Legesenteret har følgende bemanning: 

  • Fastlege Harald Skogholt. Han avvikler ferie fra 26. juni til 23. juli. Han er tilbake 24. juli og avslutter sitt arbeidsforhold i Verdal kommune 31.08.23. 

  • Masatique Hatami er vikar i perioden 06.06.23 til 30.07.23 

  • Naima Benali er fra 27.06.23 til 01.09.23 

  • Ramin Dinat Nejad er vikar fra 31.07.23 til 15.12.23 

  • Marcus Ross er vikar fra 04.09.23 til 31.03.24 

  • Anders Hoel Gabrielsen er vikar fra 04.09.23 til 03.11.23 

  • Kenan Sabanovic er vikar fra 30.10.23 til 22.12.23 

Verdal legesenter har to helsesekretærer: 

  • Kristine Melting Rendum 

  • Ida Taraldsen 

Verdal legesenter har fått ny hjemmeside www.verdallegesenter.no om oppdateres fortløpende.