Årsrapport for 2023

Årsrapport og årsberetning er nå offentliggjort.

Finansrapportering legges inn i ny publisering ca. medio april. 

Årsberetning og årsrapport behandles politisk som en del av regnskapssaken i kommunestyret i 27. mai. 

Årsberetningskapitlet (lovkravet) ble sendt til revisor før påske og er levert innen frist 31.03 (kommuneloven).