Behov for boliger

IOM har behov for hybler og ett- og toroms leiligheter til bosetting av flyktninger.

Kan du hjelpe oss? Send e-post til iom@verdal.kommune.no.