Gunhild (57) blir ny virksomhetsleder i Verdal

Gunhild Kvistad er ansatt i stillingen som virksomhetsleder for plan, byggesak og arealforvaltning i Verdal kommune. Gunhild kommer fra stillingen som fagansvarlig i samme avdeling og vil tiltre stillingen den 1. mai. 

- Gunhild har vist solide ferdigheter som fagansvarlig og har også med seg et godt og bredt erfaringsgrunnlag inn i stillingen som virksomhetsleder, sier kommunedirektør i Verdal, Geir Olav Jensen.

Stillingen ble utlyst internt som et ledd ved nedbemanning. Det var 2 søkere på stillingen. 

I bunn har Gunhild Kvistad en masterutdanning i arkitektur. Denne er over år påbygd med ulik relevant utdanning innenfor fagområdet. Hun har etter endt utdanning bekledt ulike jobber innen privat næringsliv og kommunal sektor. Gunhild er 57 år og bosatt på Steinkjer.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på en kjempespennende jobb, sier Gunhild Kvistad. Verdal kommune er en interessant kommune å jobbe i akkurat nå for den som er opptatt av samfunnsutvikling. Det er mange store planer og prosjekt på gang der arealforvaltning og byggesaksbehandling blir viktig - som ny E6 gjennom kommunen, trasé for kalktransport fra Tromsdalen og revisjon av kommuneplanen som skal vise areal til bl.a. bolig- og næringsformål. Utvikling av kommunesenteret og Stiklestad mot 2030 er prioriterte satsingsområdet i kommuneplanen og Heia Verdal-prosjektet. Det politiske engasjementet er stort i disse sakene. Kommunen har en liten, men faglig sterk avdeling innen plan og byggesak. Jeg føler meg trygg på at vi sammen skal gi politikerne gode grunnlag for de valgene som skal tas i årene som kommer, sier Kvistad som tiltrer stillingen som virksomhetsleder den 1. mai.