Innbyggerundersøkelse

Vi er opptatt av at innbyggerne i Verdal får være med å påvirke utviklingen i kommunen. Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september.

Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med lenke til web-spørreskjema.

Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover.

Vår samarbeidspartner, Respons Analyse, har ansvaret for den praktiske gjennomføringen, og vil sikre alle deltakeres anonymitet

Respons Analyse vil trekke ut to vinnere av gavekort på kr. 500,- blant deltakerne i kommunen.