Klipp hekker og busker

Det har nylig vært skolestart. Men har du husket å klippe hekken? Nå er det på tide å klippe hekker og busker ut mot veger og gang- og sykkelveier, så barna får en trygg og sikker skolevei.

Hekk - Klikk for stort bilde

"Du må klippe hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående.

Om du eier eller disponerer en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei, har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss. 

Du må sørge for at gjerder og beplantning er så lav at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din."

Les mer her: 
https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/langs-veien/vegetasjonsrydding/