Kommunalsjef for Helse og Velferd går over i annen stilling

Fra 01. februar 2024 trer Anne Kari Haugdal av som kommunalsjef for Helse og Velferd i Verdal kommune.

- Jeg har vært kommunalsjef i Helse og velferd i over 10 år og ser fram til å få brukt min kompetanse på en annen måte i organisasjonen. Det har til tider vært en svært krevende jobb, hvor vi har kontinuerlig omstilt oss. Samtidig har det vært veldig givende å få lede så mange flotte medarbeidere, i det jeg opplever som en fremoverlent kommune.

Anne Kari Haugdal vil tiltre stillingen som tjenesteutvikler i Verdal kommune, med sitt primære fokus på helsesektoren. Denne stillingen er en av to stillinger, som ble opprettet som en del av fjorårets budsjettprosess. Den siste stillingen vil bli lyst ut i nærmeste fremtid, hvor fokuset i større grad vil være på oppvekstsektoren.

- Anne Kari har lagt ned en betydelig arbeidsinnsats i Verdal kommune over flere år og vi respekterer hennes valg om å gå over i annen stilling. Jeg er glad for at vi får bruke hennes kompetanse videre i utviklingen av fremtidens tjenester i kommunen. Vi vil umiddelbart starte rekrutteringsprosessen, slik at vi får på plass ny leder innen utgangen av januar, sier kommunedirektør Geir Olav Jensen.