Meddommere 2025-2028

Verdal formannskap har i møte 18. april 2024 fremmet forslag overfor kommunestyret på valg av meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for Verdal kommune i perioden 1. januar 2025 - 31. desember 2028.

Forslaget er lagt ut til alminnelig ettersyn på Servicekontoret og på Verdal kommunes hjemmeside.

Eventuelle innvendinger til forslaget bes sendt postmottak@verdal.kommune.no innen 8. mai 2024.

Oversikt over meddommere (PDF, 151 kB)