Ny gang- og sykkelveg i Verdal

Gang- og sykkelvegen blir liggende ved fylkesveg 72 i Verdal kommune og byggingen starter i september 2023.

I løpet av september 2023 starter byggingen av en 3,4 km lang gang- og sykkelveg langs fylkesveg 72 fra Vallstad til Sundbyvegen i Verdal kommune. 

Prosjektet finansieres og bygges av Trøndelag fylkeskommune, og Verdalskalk bidrar med medfinansiering i prosjektet. 

Gang- og sykkelvegen bygges for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende langs den trafikkerte vegen. Gang- og sykkelvegen legges på sørsiden av fylkesveg 72 og inkluderer to nye busslommer. I tillegg skal det bygges nytt drens- og overvannssystem i tilknytning til gang- og sykkelvegen. Det er planlagt oppstart iløpet av september 2023. 

I løpet av høsten 2024 er gang- og sykkelvegen ferdig. 

Bygger ny gang- og sykkelveg i Verdal - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Nessflata - Klikk for stort bilde