Planlagt arbeid i Sundbyvegen

Verdal kommune planlegger å legge fast dekke på kommunal del av Sundbyvegen. Før vi kan asfaltere må vi rette opp og forsterke deler av strekningen som er 1,7 km.

Kort om arbeidet

I forbindelse med bygging av ny gang- og sykkelvei langs Fv72, ønsker Verdal kommune å etablere nok sideareal langs Sundbyvegen til at personer kan sykle og gå trygt langs veien til de kommer inn på gang- og sykkelvegen opp til boligfeltet i Lysthaugen.

For å få til dette må vegen asfalteres i en bredde på 6,5 meter, hvorav 2 meter avsettes til formålet gang-/sykkelvei. Sideareal vil bli avskilt fra kjørebane med hvit heltrukket stripe. Veiarbeidet vil bli utført ila. juni, med asfaltering etter ferien i år.

Vi tar sikte på å holde veien åpen, men de som ferdes her må regne med noe redusert framkommelighet i anleggsperioden. 

0,0 km – 0,7 km (fram til gangvegen til boligfeltet)

  • Renske opp veigrøfta. Om nødvendig legge ned stikk der avlingsvei er etablert.
  • Om nødvendig masseutskifte/forsterke stedlig.
  • Rette opp og legge til rette for veibredde med 6,5 meter asfalt.

Til orientering er bredde på veiareal i dag ca. 8 meter. Av dette er 6,5 meter asfalt. Resterende blir sideareal/veigrøft.

Sundbyvegen - Klikk for stort bilde

0,7k m – 1,7 km

  • Renske opp veigrøfta.
  • Om nødvendig masseutskifte/forsterke stedlig.
  • Rette opp og legge til rette for veibredde med 4,5 meter asfalt.

Til orientering er bredde på veiareal i dag ca. 8 meter. Av dette 4,5 meter asfalt. Resterende blir sideareal/veigrøft.

Sundbyvegen - Klikk for stort bilde

Byggherre: Verdal kommune, v/virksomhetsleder Bård Kotheim, tlf. 918 93 78

Utførende: Verdal kommune, arbeidsleder Fredrik Ness, tlf. 952 15 714

Ta gjerne kontakt med oss om dere har spørsmål eller innspill.