Søk om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt

Du kan søke om nedsatt eiendomsskatt eller fritak der spesielle grunner gjør at det vil være svært urimelig av kommunen å kreve inn skatten.

Vilkårene er strenge og det foretas en individuell og konkret vurdering av økonomien.

Søknadsfrist er satt til 10.11.2023 og grunnlag for vurdering er siste års selvangivelse + lønnsslipp som må legges ved.

Søknadsskjema (digitalt)

Søknadsskjema (papir) (PDF, 113 kB)

Spørsmål? Ring Verdal kommune, Servicekontoret 74 04 82 00.