Søknad om merverdiavgiftskompensasjon for bygging av idrettsanlegg

Fra 15. september kan det søkes om merverdiavgiftskompensasjon for idrettslag og andre organisasjoner som har bygget idrettsanlegg.

Søknadsfristen er 1. desember.

Søknader leveres elektronisk via Lotteritilsynets hjemmeside og det er Lotteritilsynet som behandler søknadene.

For å kunne søke må anlegget være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap må foreligge.

Mer informasjon om ordningen og hvordan du søker finner du i brev fra Kulturdepartementet

Se også bestemmelser