Søknad om spillemidler

Søknad om støtte til bygging eller rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg og områder for fysisk aktivitet fremmes gjennom kulturkontoret på elektronisk søknadsskjema.

Prosjekter som det skal søkes støtte til skal inngå i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. 

Godkjente søknader som ikke har fått tildeling må fornyes innen fristen. Søknader som har fått delutbetaling må gjentas innen fristen.

Frist for innsending av søknad: 1. november 2023.

Elektronisk søknadsskjema og informasjon finnes på nettsiden www.idrettsanlegg.no

Mer informasjon fås ved henvendelse kulturkontoret v/Frode Strand, tlf. 920 60 588 eller frode.strand@verdal.kommune.no.