Veistenging Øras Dager 23. - 26. august

Jernbanegata og Nordgata stenges for gjennomkjøring i forbindelse med Øras dager. 

Ber publikum hensynta redusert framkommelighet, og at man gjerne finner parkering litt unna sentrum.

Det er meldt pent vær, så oppfordrer til at de som bor i nærområdet og som kan gå/sykle, lar bilen stå hjemme.

1. Veistenging onsdag 23. august kl. 16

Veistenging under Øras Dager - Klikk for stort bilde

2. Stenging av bussholdeplass torsdag 24. august kl. 17

I forbindelse med gjennomføring av elveløpet, stenges i tillegg bussholdeplassen ved togstasjonen fra kl. 17 og til løpet er ferdig. Sperringene fjernes igjen så fort som mulig.

Veistenging under Øras Dager - Klikk for stort bilde

3. Veistenging fredag 25. august kl. 17

Jernbanegata stenges ved innkjøring til privat del av Jernbanegata, dvs. inn til p-plass Amfi.

Veistenging under Øras Dager - Klikk for stort bilde

4. Oppheving av sperringer

Gjøres etter at Øras Dager er ferdig lørdag 26. august kl. 15 og boder er ryddet vekk fra området.