Høring av temaplan for idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg 2022-2026

I møte for mennesker og livskvalitet 14.09.2022 sak 55/2022 ble det vedtatt at Temaplan idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg 2022-2026 legges ut på offentlig høring i fire uker med høringsfrist 12. oktober 2022.

Send inn høringssvar eller på e-post: postmottak@verdal.kommune.no 

 

Høring av Temaplan for idrett, leik, fysisk aktivitet og anlegg 2022-2026 (PDF, 61 kB)

Temaplan idrett (PDF, 4 MB)

Analyse og kunnskapsgrunnlag - Temaplan for idretts leik fysisk aktivitet og anlegg 2022 - 2026 (PDF, 6 MB)