Maritvold barnehage

Om oss

Vi har to avdelinger og er godkjent for 48 barn i alderen 0-6 år.

Maritvold barnehage holder til i det restaurerte, verneverdige våningshuset på eiendommen Maritvold, i boligområdet Garpa/Prærien nær Verdalsøra sentrum. Eiendommen Maritvold kan ifølge litterære kilder følges tilbake til ca. år 1430. Barnehagen åpnet høsten 1992. Fordelen med å ha et stort verneverdig hus er at vi har mange rom med forskjellig atmosfære. Det skal alle nyte godt av, så vi bruker huset som en enhet, samtidig har vi basene som gir oversikt og trygghet. Uteområdet vårt er husets hage med plen, trær og blomster i tillegg til sandkasser og noe annet tradisjonelt lekeplassutstyr. Vi bruker naturen og kommunale leikeplasser i nærområder daglig. Vi har egen minibuss som vi kjører til skog, fjell og vann.

Buss Maritvold barnehage - Klikk for stort bilde

Vi har styrer, tre pedagogiske ledere, to barnehagelærere og fem barne- og ungdomsarbeidere i 100% stillinger.

MARITVOLD - et godt oppvekstmiljø for jenter og gutter med glede, trygghet, allsidig stimulering -aktivitet og erfaring.

En arbeidsplass der både menn og kvinner er betydningsfulle og verdsatt.

Barna får utfolde seg og gjøre egne erfaringer med barndommens glede og energi, med opplevelse av å bli sett og hørt med kjærlighet og respekt fra oss voksne i barnehagen. Leken er barnas viktigste aktivitet. For å gi inspirasjon og rom for leiken, har vi aktive voksne med ulike interesser, kunnskaper og ferdigheter. Bakelukt i huset gir en god atmosfære og trivsel. Inspirerende voksne med stor spille- og sangglede som gjerne forteller historier. Voksne som har stor glede av friluftsliv og formidler skjønnheten og gleden av å kunne høste fra naturen. At det er rent og orden gir rom for barnas konsentrasjon og kreative skapende aktivitet der ting omskapes til det de har bruk for.

Vi drar lasset sammen – både store og små!

Verden rundt oss gir oss mange muligheter og vi samarbeider gjerne med andre. Vi vil være en lekende levende barnehage for barna og en god og utviklende arbeidsplass for oss personalet.

Illustrasjon Maritvold barnehage - Klikk for stort bilde

 

Åpningstid

Åpningstid: Kl. 6.30 - 16.15.
Ferie: Barnehagen er feriestengt tre uker i juli (fellesferien). Alle barn skal ha fire uker ferie i løpet av skolens sommerferie, minimum tre uker skal være sammenhengende. Foresatte skal melde fra om ferieavvikling på fastsatt skjema i god tid og senest innen 15. april. Dersom fastsatt skjema ikke er levert, vil ferie bli satt opp av styrer.
Planleggingsdager: Det avsettes seks planleggingsdager i barnehagene pr. barnehageår. Barnehagen holdes stengt disse dagene uten at det gis reduksjon i foreldrebetalingen.

Informasjon ved oppstart

 

Kontaktinformasjon

Styrer: Ellen Otilie Løken
E-post: Send e-post
Telefon: 419 20 550

Pedagogisk leder 1. etg 3-6-årsavd: Anne Gunn Green
E-post: Send e-post
Telefon: 930 15 682
Avdelingstelefon: 916 70 136 / 916 70 137 / 916 70 138

Pedagogisk leder Kvisten 0-3-årsavd: Camilla Mollan
E-post: Send e-post
Telefon: 958 64 352
Avdelingstelefon: 940 10 280 / 940 10 281

 

Logo Maritvold barnehage - Klikk for stort bilde

Lenker

Årsplan 2023-2024 (PDF, 14 MB)
Maritvold barnehage | Facebook
Maritvold barnehage | Instagram