Reinsholm barnehage

Et helhetlig syn på utvikling gjennom omsorg, leik, danning og læring på barnehagevis. 

Om oss

Reinsholm barnehage er en kommunal barnehage som ligger i sentrum av Verdal. Vi flyttet inn i våre nybygde lokaler i 2008. Reinsholm barnehage er en barnehage med flere nasjonaliteter representert både i barnegruppa og personalgruppa. Vi har også en god fordeling av menn og kvinner med god kompetanse på barns utvikling og læring. Utelekeplassen er renovert høsten 2018 med nytt leikeapparat og hinderløype. Åpningstiden vår er fra 6.30 – 16.15 og det er i gjennomsnitt i løpet av året rundt 70 barn som har barnehageplass hos oss.

Pluto og Neptun er småbarnsavdelinger og holder til på vestfløyen med felles storkjøkken. Jupiter, Uranus og Saturn er storbarnsavdelinger og holder til på østfløyen. Oppsett av infrastruktur innad i barnegrupper og organisering av rutiner/rytme vil variere etter barnegrupper som kommer til oss. Se barnehagens årsplan for nærmere informasjon.

Når det gjelder utelek har vi i tillegg til utelekeplassen flere friluftsområder i gangavstand som vi bruker, og vi benytter buss til litt lengre turer.

reinsholm - Klikk for stort bilde

Vi er så heldig å være praksisbarnehage for studenter fra høgskoler og universitet som skal bli barnehagelærere. Vi har også et godt samarbeid med Verdal videregående skole hvor vi har elever fra HOS og BUA i praksis hos oss, som kan bli fremtidige barne- og ungdomsarbeidere.

Vi er en barnehage som vektlegger mangfoldet hos oss på Reinsholm barnehage. Barnehagen vår har et kulturelt mangfold vi er stolte av. Å være i et mangfold gir oss erfaringer i å akseptere ulikheter og lære av hverandre. Dette er med på å skape toleranse, likeverd og solidaritet. Dette er viktige verdier vi verdsetter i en dannelsesprosess for å være en borger i samfunnet. Vi mener våre barn og ansatte blir styrket i møter preget av respekt, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet som er en del av en dannelsesprosess.

I barnehagen jobber vi med dette gjennom å møte barnet med den kompetansen barnet innehar. Pedagogikken oppstår i de her og nå situasjonene vi møter barnet. Barns uttrykk for inntrykk kan være inngangsporten til et godt selvbilde og følelsen av å mestre, å møte barn med anerkjennelse på dette vil legge grunnlaget som skal vare livet ut. Dette er en stor del av barnehagens danning. Danning er en livslang læringsprosess som skal vare livet ut.

Velkommen til oss!

 

Åpningstid

Åpningstid: Kl. 6.30 - 16.15.
Ferie: Vi har tre uker feriestengt på sommeren i uke 28, 29 og 30.
Planleggingsdager: Vi har seks planleggingsdager i løpet av barnehageåret hvor barnehagen er stengt.

 

Kontaktinformasjon

Reinsholm barnehage
Reinsholm 27
7654 Verdal

E-post: reinsholm.barnehage@verdal.kommune.no

Styrer: Eline Marthinsen
E-post: Send e-post
Telefon: 404 30 570

Telefonnummer til avdelingene:
Pluto: 400 30 219
Neptun: 404 30 558
Uranus: 404 30 559
Saturn: 404 30 565
Jupiter: 404 30 568

 

Lenker

Årsplan 2023-2024 (PDF, 712 kB)
Strategiplan (PDF, 426 kB)
Reinsholm barnehage | Facebook