Reinsholm barnehage

Skal være en arena for kreativitet og mangfold.

OM OSS

Reinsholm barnehage er en kommunal barnehage som ligger på Reinsholm i sentrum av Verdal kommune. Barnehagen med tilhørende uteområde stod ferdig i 2008. Vi har en flott utelekeplass og turstier og parker like i nærheten.

Vi har i gjennomsnitt 70 barn som har plass hos oss. Vi deler barnegruppene inn i avdelinger ut fra barnegruppas sammensetning. Vi har tidligere hatt rene aldersinndelte grupper, men har nå blanda grupper med 3-, 4- og 5-åringer på storbarnsgruppene Uranus, Saturn og Jupiter. Pluto og Neptun er rene 1- og 2-årsgrupper.

Vi er ca. 25 ansatte, både menn og kvinner i ulik alder med god kompetanse på barn og barnehage. Vi er også så heldig å være praksisbarnehage for studenter fra høgskoler og universitet som skal bli barnehagelærere. Vi har også et godt samarbeid med Verdal videregående skole hvor vi har elever fra HOS og BUA i praksis hos oss, som kan bli fremtidige barne- og ungdomsarbeidere.

Vi ønsker å skape et læringsmiljø preget av trivsel og livsglede ved å fremme positive samhandlinger. Vi legger stor vekt på at barna skal få mestringsopplevelser, og det er personalet som skal legge til rette for at barna opplever dette. Vi er aktive voksne i samspill med barn. Barns medvirkning er også noe vi tar på alvor på Reinsholm. Barna skal utfordres, motiveres og engasjeres til mange varierte aktiviteter.

reinsholm - Klikk for stort bilde

Barnehagens pedagogiske satsningsområde er ut fra gjeldende strategiplan er språk og leik i denne perioden. Denne planen skal revideres i løpet av dette barnehageåret.

Det viktigste for oss er at barna har det bra og at vi skal ha god kvalitet på barnehagetilbudet.

Barnehagen skal være et trygt, morsomt og spennende sted å være.

 

ÅPNINGSTID

Åpningstid: Kl. 6.30 - 16.45.
Ferie: Vi har tre uker feriestengt på sommeren i uke 28, 29 og 30.
Planleggingsdager: Vi har seks planleggingsdager i løpet av barnehageåret hvor barnehagen er stengt.

 

KONTAKTINFORMASJON

Reinsholm barnehage
Reinsholm 27
7654 Verdal

E-post: reinsholm.barnehage@verdal.kommune.no

Styrer: Synnøve Stegali
E-post: Send e-post
Telefon: 404 30 570

Telefonnummer til avdelingene:
Pluto: 400 30 219
Neptun: 404 30 558
Uranus: 404 30 559
Saturn: 404 30 565
Jupiter: 404 30 568

 

LENKER

Årsplan 2022-2023 (digital versjon) | Årsplan 2022-2023 (PDF, 628 kB)
Strategiplan
Reinsholm barnehage | Facebook