Pårørende

Mange pårørende er en viktig ressurs i behandlingen og omsorgen for sine nære, men kan også selv ha behov for støtte og hjelp til å mestre egen livssituasjon.

Pårørendekurs

Verdal kommune arrangerer årlig pårørendeskole for pårørende. Vi treffes 5 ganger med 2-3 ukers mellomrom. Kursene har både eksterne og interne forelesere. Det å treffe andre i samme situasjon er kanskje noe av det viktigste.

Kursene annonseres på Verdal kommunes hjemmeside, Facebook og i lokalavisa Innherred.

Eksempler på tema:

  • Hva er demens?
  • Rettigheter
  • Kommunikasjon
  • Sorg og tap
  • Hjelpemidler
  • Hjelp til problemløsning i hverdagen.

Ved behov for veiledning/bistand til å ivareta barn som pårørende, ta kontakt med Helsestasjonen eller koordinator for alvorlig syke.

Treffpunkt er en møteplass for barn og unge i Levanger og Verdal. Treffpunkt er for barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorlig sykdom i familien, eller som har opplevd at noen som står dem nær er død.

Omsorgsstønad/pårørendestøtte

Se egen informasjonsside

Pårørendetelefon

PIO-senteret er et støttesenter for pårørende og et kompetansesenter for pårørendesamarbeid i helse- og omsorgssektoren. 

PIO-senteret

Aktuelle lenker

Barn trenger åpenhet

Snakk med barna om sykdom i familien

Pårørendeveileder