Dagtilbud for hjemmeboende

Tilbudet er for hjemmeboende personer med kognitivsvikt/demenssykdom

Dagaktivitetstilbudet skal gi mening, mestring og gode opplevelser for den enkelte og avlastning for pårørende.

Personalet har fokus på verdigrunnlaget personsentrert omsorg dvs. personen er i fokus. Personalet kartlegger tjenestemottakers interesser sammen med pårørende eller noen som kjenner personen godt.

Denne kartleggingen brukes aktivt av de ansatte i samarbeid med tjenestemottaker for å legge til rette for aktiviteter rettet mot personens interesser og sammen bidra til en meningsfull dag ved dagaktivitetstilbudet.

Alle aktiviteter er individuelt tilpasset hver enkel tjenestemottaker.

Tilbudet bruker nærmiljøet aktivt. Aktiviteter kan være hagearbeid, gåturer, musikk og dans, turer i nærmiljøet, huslige sysler, snekkerverksted, vedarbeid, erindringsarbeid og sansestimulering.

Målgruppe

Hjemmeboende personer med kognitiv svikt/demenssykdom.

Aldersgruppe

Ingen bestemt.

Åpningstider

Dagaktivitetstilbudet har åpent hver mandag, onsdag og fredag 9.00-15.00.

Antall plasser

Ca. 15 dagplasser hver dag. Enkelte tjenestemottakere benytter én dag per uke og enkelte opptil tre dager. Individuelt tilpasset.

Hva koster det?

Dagaktivitetstilbudet koster kr. 270,- pr. dag (pris pr. 01.01.2023) inkludert kaffe, middag og skyss. Regning for tilbudet vil bli sendt ut i etterskuddsvis hver måned.

Slik søker du

Søknadsskjemaet fylles ut av tjenestemottaker og leveres til Servicekontoret eller hjemmetjenesten.

Søknadsskjema (PDF, 96 kB)

Det er forvaltningskontoret som behandler søknaden.

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Ørmelen Bo- og helsetun
Gamle Ferjeveg 2
7653 Verdal

Telefon: 
458 72 132 / 477 94 573

Koordinator hukommelsesteam: 
Anne Kari Hermann 
969 40 564