Fysio- og ergoterapi for voksne

Hvis du har skadet deg eller av ulike grunner har nedsatt funksjonsevne, kan du få bistand av en ergoterapeut eller fysioterapeut. Personer med behov for tverrfaglig oppfølging, habilitering og rehabilitering prioriteres av tjenesten. 

Ergoterapi 

Ergoterapeut har fokus på mestring og utførelse av daglige aktiviteter. Dersom du av ulike årsaker strever med å utføre aktivitet kan ergoterapeut bistå deg med å se på muligheter for at du skal være mest mulig selvhjulpen. Dette kan være: 

 • trening på daglige aktiviteter 
 • tilrettelegging og kompensering med hjelpemidler 
 • tilrettelegging av bolig 
 • Informasjon og veiledning 

Vi har ansvar for formidling av hjelpemidler for nedsatt syn og hørsel, som lånes ut fra NAV Hjelpemiddelsentral etter vedtak.  

Før det henvises til ergoterapi for vurdering av syn og/eller hørselshjelpemidler anbefales det at du har fått undersøkt din hørsel hos fastlege eller audiograf, og/eller ditt syn hos optiker eller øyelege. 

Fysioterapi 

En fysioterapeut forebygger og behandler/rehabiliterer skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av personenes problem og hva personen selv ønsker hjelp til. Målet er å utvikle eller gjenvinne funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.  

Hva kan vi tilby?

 • Tiltak innen rehabilitering, opptrening og forebygging
 • Individuell fysioterapi, oppsøkende tjenester i hjemmet eller på institusjon
 • Gruppetrening
 • Veiledning og rådgivning til deg, dine pårørende og eventuelle assistenter 

For året 2024 har vi følgende gruppetilbud: 

 • Balansegrupper
 • Lungegruppe
 • Parkinsongruppe

Slik søker du

Du kan søke om bistand fra ergo- eller fysioterapeut ved å sende en henvisning, søke via HelsaMi, eller ta direkte kontakt med servicekontoret på telefon 740 48 200

Henvisningsskjema til fysio- og ergoterapi (DOCX, 41 kB)

 

Henvisningsskjemaet sendes til: 

Verdal kommune v/Rehabiliteringstjenesten 
Postboks 24 
7651 Verdal 

Fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd har tilbud til deg som bor hjemme og har behov for fysioterapi.  

Hva koster det?

 • Det er egenandel for fysioterapi hos kommunale fysioterapeuter og fysioterapeuter med driftsavtale i Verdal kommune.  Denne egenandelen inngår i frikortordningen. 
 • Du kan lese mer om egenandel hos fysioterapeut hos helsenorge.no
 • Ergoterapi er gratis.