Omsorgsbolig

Omsorgsboliger har ikke fast bemanning, men beboerne vil få tildelt hjemmetjenester etter behov slik som andre hjemmeboende. Omsorgsboligen er beboeren sitt eget hjem.

Kommunen har følgende omsorgsboligtilbud:

  • Veslefrikk, 6 omsorgsboliger med døgnbemanning
  • Ringveg Nord, 6 omsorgsboliger med døgnbemanning
  • Lysgård, 7 omsorgsboliger med døgnbemanning
  • Prost Brants veg, 6 omsorgsboliger med døgnbemanning
  • Kvisla, 5 omsorgsboliger
  • Vuku bo- og helsetun, 22 omsorgsboliger 
  • Melatunet (Gamle Ferjeveg), 15 omsorgsboliger
  • Stekke (Fløytarvegen), 36 omsorgsboliger

Ledige omsorgsboliger kunngjøres på kommunens nettside og Facebook-side, i tillegg til i lokalavisa. Boligene tildeles av forvaltningskontoret.

Søknadsskjema for omsorgsbolig (PDF, 96 kB)