En onsdag i måneden er biblioteket stengt fra kl. 12:45-14:00

Dette grunnet personalmøte. Har du Meråpent-tilgang kan du bruke og være på biblioteket i dette tidsrommet.

Følgende datoer ut året er: 

- onsdag 11. oktober

- onsdag 8 november 

- onsdag 6 desember