Familiehjelpa - nytt lavterskeltilbud for barn og familier

Familiehjelpa er et gratis lavterskeltilbud som ønsker å bidra til at barn, unge og foreldre skal gis støtte og hjelp til å mestre egne liv på måter som er utviklingsstøttende og som fremmer god psykisk helse. 

Ulike tiltak i Familiehjelpa er:

  • Familieteam - tverrfaglig team sammensatt av ulike faggrupper
  • Familieveileder - veiledning knyttet til barn og unges hverdag, foreldrerollen og familielivet
  • Familieråd - et møte for å komme frem til en plan og konkrete forslag som bedrer barnet, ungdommen og familiens situasjon

Les mer om tilbudet og finn kontaktinformasjon her.