Vil du være kandidat til Integreringsrådet i Verdal kommune?

I forbindelse med valget skal kommunestyret oppnevne nye medlemmer til Integreringsrådet i kommunen. Dette er ett av fire medvirkningsråd, og skal sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som angår innvandrere.

Hvem kan være kandidat?

  • Du må være innvandrer fra ett av verdens kontinenter
  • Du må være over 18 år
  • Du må ha bodd i Norge de siste tre årene
  • Du må være folkeregistrert i Verdal kommune

Hvor mange skal velges?

Rådet består av seks medlemmer og varamedlemmer. De skal oppnevnes av det nye kommunestyret 30. oktober 2023. Fire av medlemmene skal velges blant kommunens innvandrere.

Hvordan bli kandidat?

Du kan sende en e-post til iom@verdal.kommune.no med navn og telefonnummer. Skriv kort om hvorfor du stiller som kandidat.

Frist for innsending er 9. oktober.

Kan jeg foreslå noen andre enn meg?

JA! Send forslag til iom@verdal.kommune.no med navn og telefonnummer. Skriv «Kandidat til integreringsrådet» i emnefeltet, og kort hvorfor du mener dette er en god kandidat.

Hva gjør et medlem av Integreringsrådet?

  • Rådet har seks møter i året og behandler saker som angår innvandrere. 
  • Som medlem kan du foreslå saker som hele rådet må ta stilling til, fordi du mener det er en viktig sak.
  • Du får mer kunnskap om hvordan kommunen fungerer, hvem som bestemmer, og hvordan du kan påvirke saker som angår innbyggerne i Verdal.
  • Du får møtegodtgjøring.

Du skal arbeide etter Integreringsrådets reglement.