Lavterskeltilbud for voksne med psykiske utfordringer og/eller utfordringer knyttet til rus

Store deler av befolkningen vil i perioder oppleve lettere psykisk helse- og rusutfordringer. Hos oss vil du bli møtt av helsepersonell med tverrfaglig kompetanse som har taushetsplikt.

Helsestasjonen

Dette er et gratis helsetilbud for voksne (16+), som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

 • Direkte hjelp uten henvisning, venting eller saksbehandlingstid
 • Her kan du ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig livssituasjon, råd og veiledning, samt vurdering av hjelpebehov enten ved eget behov eller som pårørende
 • Vi kan også være «los» videre i systemet for brukere, pårørende, familier, nettverk og lokalmiljø

Hva kan vi bistå med?

 • Lavterskeltilbudet passer for deg som trenger kun 1(-2) kontaktpunkt, hvor du får anledning til å snakke med en nøytral part
 • Dersom det gjennom samtalen kommer frem behov for mer langvarig oppfølging, bistår vi deg med å søke om dette
 • Råd og veiledning i en krevende livssituasjon eller om du har bekymring knyttet til noen andre i din nærhet
 • Støtte og motivasjonssamtaler
 • Rask psykisk helsehjelp
 • Ulike kurstilbud
 • Pårørendekontakt
 • Utdeling/retur av brukerutstyr og utlevering av nalokson, motgift mot opioid overdoser.
 • Enkel sårbehandling og utdeling av medisiner

 

​Tilbudet trer i kraft 2. mai.

 

Helsestasjon rus og psykisk helse

Åpningstid: Alle hverdager mellom 10.00-14.00

Telefon: 474 57 160 (erstatter tidligere lavterskel psykisk helse sitt telefonnummer)

E-post: psykiskhelse@verdal.kommune.no

Adresse: Avdeling rus og psykisk helse, Helsestasjonen Gamlevegen 4, Ørmelen

Du kan nå oss pr. telefon, e-post eller ved å møte opp i åpningstiden (merket inngang på tverrenden mot busslomma – ring på)

Ruslab

Åpningstid: Mandag, torsdag og fredag 08:00 - 12:00 etter avtale

Telefon: 970 32 255

Adresse: Lokalisert i egne lokaler i Gamlevegen 4, Ørmelen