Opplæring i Helseplattformen

Mandag 31.10.22 går startskuddet på Rinnleiret, og i løpet av de nærmeste ukene skal 1700 ansatte fra Levanger og Verdal kommune gjennomgå opplæring i den digitale Helseplattformen. 

opplæringsansvarlige - Klikk for stort bildeOPPLÆRINGSANSVARLIGE: (F.v.) Elin Augdal Dahl i Levanger kommune og Nina Kverkild i Verdal kommune er opplæringsansvarlige for Helseplattformen, og gleder seg til å ta imot kursdeltakerne på Rinnleiret fra mandag 31. oktober.

Gamle Rinnleiret militærleir ligger strategisk til midt mellom Levanger og Verdal når de to kommunene skal gå i gang med felles opplæring av Helseplattformen.

For det er nemlig Rinnleiret som er lokasjonen når nærmere 1.700 ansatte fra de respektive kommunene skal kurses i den felles digitale plattformen for helsetjenester og pasienter i Midt-Norge, hvor målet er én pasient – en journal.

– Mandag åpner vi dørene her for å ta imot den første bolken av kursdeltakere, som er gruppen vi kaller for superbrukere. Den første uken skal det kurses 110 superbrukere fra Levanger og 60 fra Verdal, forteller opplæringsansvarlig Elin Augdal Dahl i Levanger kommune og Nina Kverkild med samme tittel i Verdal kommune.

Plattformen tas i bruk i februar

karl martin haugen - Klikk for stort bildeINNFØRINGSLEDER: Karl Martin Haugen (avbildet) er innføringsleder av Helseplattformen i Levanger kommune. I Verdal kommune er det Bjørn Magne Lyngstad som er innføringsleder.

Lørdag 11. februar trykker Levanger kommune og Verdal kommune på den store grønne knappen.

– Da er de «go live», som vi kaller det. Og knappen er grønn ja, ikke rød, humrer Kverkild.

For å gå i gang med Helseplattformen er noe både Kverkild og Dahl gleder seg stort til. Selv om de begge er spente på den kommende perioden med kursing og logistikken dette medfører, har de stor tro på at den digitale plattformen vil bli en gevinst for både ansatte i kommunene og innbyggerne.

De to opplæringsansvarlige får samtykkende nikk fra Karl Martin Haugen, som er innføringsleder for Helseplattformen i Levanger kommune.

– Vi har stor tro på at dette systemet vil bli bedre for innbyggerne, sier Haugen.

Haugen mener videre at det er synd med all den negative oppmerksomheten som Helseplattformen har fått. Han tror dette baserer seg på Helseplattformens legevaktsystemet som har blitt innført på legevakten i Trondheim.

– Det er en hybridløsning (TransMed i kombinasjon med Helseplattformen) som man har erkjent å ha for mange feil og mangler. Derfor er legevakts- og fastlegeløsningen i Helseplattformen nå stoppet for å ombygges. Så for vår legevakt, Innherred interkommunale legevakt, vil ikke Helseplattformen bli aktuell før en ny og god løsning er klar. Det bli derfor feil å basere seg på legevaktssystemet til legevakten i Trondheim hvis man skal kritisere Helseplattformløsningen, forteller Haugen.

Ansatte fra Levanger og Verdal kommune har vært på flere studieturer til Trondheim kommune for å ta lærdom av hvor skoen trykker i innføringen av systemet, og kan ta med seg mange gode erfaringer derfra. Han adresserer en god porsjon skryt til Trondheim for at de stiller opp og tar imot besøk fra nabokommunene.

Egne instruktører

For å gjennomføre kursingen har kommunene med seg fem egne instruktører, i tillegg til instruktører fra Helseplattformen.

– Instruktørstillingene ble lyst ut internt, så dette er engasjerte og motiverte instruktører. Vi er svært glade for å ha med oss egne instruktører på laget, sier Dahl og Haugen.

Fra Levanger er det Borghild Skrødal, Susann Jentofsen og Henriette Kjærstad som skal i ilden som kursholdere fra mandag morgen, mens Verdal har hentet inn Robert Kirknes og Anita Beate Solberg.

instruktører - Klikk for stort bildeINSTRUKTØRER: Mandag går startskuddet for opplæringen av Helseplattformen på Rinnleiret. Der skal disse fem, sammen med instruktører fra Helseplattformen, lære opp 1.700 ansatte i Levanger kommune og Verdal kommune. (F.v.) Susann Jentofsen, Henriette Kjærstad, Anita Beate Solberg, Robert Kirknes og Borghild Skrødal.

Alle fem har ulike stillinger i kommunene og lang erfaring fra praksisfeltet. Dette mener de er positivt når de nå skal gå i gang med kursing av andre.

– Jeg var motivert for å prøve noe nytt, og er glad i både utfordringer og det å lære nye ting. Det er artig å få bli med fra start, forteller Skrødal.

Solberg legger til at det er givende å få være med på utviklingen av nytt pasientjournalsystem. Gjennom deres opplæring for å bli instruktører har alle fem gjort seg utelukkende positive erfaringer med Helseplattformen, og gleder seg til å lære systemet videre.

Haugen nikker og mener han har fått meg seg dyktige og positive instruktører på laget.

kursrom - Klikk for stort bilde

Superbruker og sluttbruker

Den førstkommende uken skal instruktørene lære opp fremtidige superbrukere, før sluttbrukerne vil få opplæring fra 7. til 30. november.

– Det vil bli forskjellige kurs ut fra hvilken avdeling du skal være superbruker i. Superbrukerne skal kunne bistå sluttbrukerne og være en støtte til instruktørene. Alle avdelingene har valgt ut sine superbrukere og mange avdelingsledere har også tatt på seg superbrukerrolle, sier Dahl.

Og fortsetter:

– Det vil komme noen kursdeltakere fra både Trondheim, Fosen og DMS Inn-Trøndelag. Når vi i februar skal summere opp antall kurs som er blitt avholdt her på Rinnleiret vil tallet bli hele 170. Det er mange. Jeg har snakket med flere avdelingsledere som er svært positive til Helseplattformen, og har inntrykk av at det er gjengs for de aller fleste.

Haugen legger til at den omfattende satsingen på superbrukerne vil kunne ha et stort utfall for en vellykket innføring av Helseplattformen.

– Superbrukerne vil være tilgjengelig for sluttbrukerne, og vi vil legge opp et vaktsystem de første 14 dagene etter 11. februar slik at det alltid vil være en superbruker tilgjengelig på jobb.

Godt samarbeid mellom kommunene

Når totalt 1.700 ansatte på tvers av kommunegrensa skal få opplæring i Helseplattformen ønsker Haugen å trekke fram det gode samarbeidet mellom Levanger og Verdal som en viktig forutsetning for å lykkes.

– Når vi trykker på knappen i februar kan vi spille på hverandre og det gode samarbeidet vi har. I tillegg til Verdal kommune er Helse Nord-Trøndelag en uunnværlig samarbeidspartner, poengterer han.

I tillegg ønsker Haugen å trekke fram Verdal Bo- og behandlingssenter som skal stille med forfriskninger under selve kursene, vaktmester, renholdere, IT-avdelingen i kommunen og Hemit.

– Det skal mange jern i ilden til for å komme i mål med en slik omfattende kurssituasjon, en kurssituasjon vi ikke har sett tilsvarende til i Levanger tidligere, avslutter han.

 

Saken er publisert med tillatelse fra Trønder-Avisa. Opprinnelig sak kan leses her (+): 
https://www.t-a.no/mandag-gar-startskuddet-for-opplaring-i-helseplattformen-vi-gleder-oss/s/5-116-1630696

 

Fakta: Helseplattformen

Dette er Helseplattformen:

 • Helseplattformen eies av Helse Midt-Norge RHF, Trondheim kommune og flere andre midtnorske kommuner.
 • Målet er å innføre en ny, felles løsning for pasientjournal og pasientadministrasjon for hele helsetjenesten i Midt-Norge.

 • Plattformen skal gi økt kvalitet i pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet og mer brukervennlige systemer.
 • I Nord-Trøndelag har tre kommuner inngått bindende avtaler om innføring av Helseplattformen: Indre Fosen, Levanger og Verdal.

 • Osen har inngått foreløpig avtale om innføring av Helseplattformen, men ikke bindende avtale.

 • 10 kommuner planlegger politisk beslutning i løpet av 2022: Bindal, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Høylandet, Nærøysund, Flatanger, Namsos, Overhalla, Grong.

 • Leka, Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Meråker, Stjørdal og Frosta har foreløpig ikke besluttet hva de gjør.

Innføringsplanen:

 • Trondheim kommune tok i bruk løsningen i mai.

 • I november tas løsningen i bruk i Indre Fosen, Ørland, Åfjord, Røros, Holtålen og Os kommuner, samt St. Olavs hospital.

 • I februar 2023 tas løsningen i bruk i Helse Nord-Trøndelag og Verdal og Levanger kommuner.

 • I april 2023 innføres løsningen i Ålesund kommune og Helse Møre og Romsdal.

 • I november 2023 kommer Kristiansund, Hustadvika, Molde, Rauma, Aukra, Vestnes, Fjord, Rindal og Sula kommuner. Noen av disse kan flyttes til april 2023.

Kilde: Helseplattformen.no