Pårørendeundersøkelsen 2024

Verdal kommune ønsker å undersøke hvordan pårørende opplever å bli involvert og ivaretatt i kommunen. Kommunen har valgt å kartlegge dette ved hjelp av pårørendeundersøkelsen «Ivaretatt». 

Pårørende er ofte pasientens eller brukerens viktigste støtte og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs for tjenestemottaker. Derfor er det viktig at pårørende involveres i og opplever støtte fra helse- og omsorgstjenesten. «Ivaretatt» er en digital undersøkelse med mål om å få større innsikt i hvordan pårørende opplever å bli ivaretatt, og ut fra det ha mulighet for å styrke kvalitetsarbeidet om pårørende.

Alle over 18 som er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester kan svare på undersøkelsen. Undersøkelsen er for både nærmeste pårørende og andre pårørende. Du kan være i familiær relasjon, og du kan også svare om du har annen relasjon, for eksempel om du er en venn eller nabo.

Pårørendeundersøkelsen - Klikk for stort bilde

Det tar ca. 15 minutter å svare på undersøkelsen og alle besvarelser er anonyme.

Undersøkelsen er åpen og kan besvares frem til 31/3-24. 

Mer informasjon om undersøkelsen: Pårørendeundersøkelsen

For å kunne forbedre ivaretakelsen av pårørende ønsker Verdal kommune at så mange som mulig svarer på undersøkelsen. Vi håper derfor at akkurat du tar deg tid til å svare, og at du vil anbefale andre pårørende til å gjøre det samme!

Følg denne lenken for å delta i undersøkelsen: 
Pårørendeundersøkelsen - Ivaretatt? (parorendeundersokelsen.no)