Vannlekkasje

Fredag morgen ble det oppdaget brudd på hovedvannledningen.

Lekkasjen er lokalisert til Kjæran, og berører innbyggere og virksomheter mellom Vinne og industriområdet. Enkelte kan komme til å være uten vann i noen timer.

Teknisk drift jobber med å utbedre skadene.

--

OPPDATERING: Rundt kl. 08.30 skal alle abonnenter ha fått tilbake vannet.