Verdalsklinikken har sagt opp avtale

Verdalsklinikken AS og Verdal kommune har ikke klart å komme til enighet om vilkårene for kommunal overtakelse av klinikken. Forhandlingene er nå stoppet og kommunens førsteprioritet er å sikre videre fastlegetilbud til om lag 2250 pasienter.

Verdalsklinikken har i mange år leid lokaler av Verdal kommune i Helsesenteret i Rådhusgata. Klinikken huser i alt fire legekontorer og inneholder praksis for tre leger og en LIS1 (lege som har gått i gang med den første delen av spesialistutdanningen sin).

Verdalsklinikken kom høsten 2022 med ønsket om å selge sin virksomhet til Verdal kommune, og partene har siden da vært i forhandlinger. I sluttfasen har man ikke lykkes i å komme til enighet om vilkårene for slik overtakelse, forhandlingen er stoppet, og kommunen har mottatt oppsigelse fra Verdalsklinikken AS av dagens avtaler. Oppsigelsen er gitt med virkning fra 1. mai.

Kommunens fastlegeavtale med privatpraktiserende lege og leieforhold med Verdalsklinikken AS, har en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder. Det betyr at Verdal kommune innen et knapt halvår må sikre en alternativ løsning som bidrar til et fortsatt godt fastlegetilbud for om lag 2250 pasienter tilhørende i Verdal.

- Vi har mottatt en oppsigelse som vi må forholde oss til. Vår førsteprioritet framover blir derfor å sikre at dagens pasienter ved Verdalsklinikken gis et forsvarlig helsetilbud. I klartekst betyr det at vi innen oktober må ha på plass det nødvendige antall hjemler og en egnet lokasjon for legekontor som sikrer 2250 verdalinger et fortsatt godt fastlegetilbud. Det blir krevende, men vi har som utgangspunkt at det skal vi få til, sier kommunedirektør Geir Olav Jensen.