Vi trenger boliger

Verdal kommune skal bosette 160 flyktninger i 2023. Vi har behov for hybler, leiligheter av ulik størrelse og eneboliger.

Vi ønsker fortrinnsvis å bosette i Vuku, Øra, Vinne, Ørmelen, Ydsedalen og Trones.

Har du bolig til utleie? Ta kontakt med bosettingsansvarlig:

Grethe Norum Fornes 
Telefon: 415 12 039 (mellom kl. 09.00 - 15.00)
Send e-post