Vi trenger boliger

Verdal kommune skal bosette 160 flyktninger i 2023. Vi har behov for hybler, leiligheter av ulik størrelse og eneboliger.

Vi ønsker fortrinnsvis å bosette i Vuku, Øra, Vinne, Ørmelen, Ydsedalen og Trones.

Har du bolig til utleie? Send oss gjerne e-post.