Vil du bli meddommer?

Meld din interesse for å være meddommer i Verdal kommune i perioden 2025-2028.

Hva gjør en meddommer?

Domstol - Klikk for stort bilde

Meddommere er innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. En meddommer er en person uten juridisk utdanning som deltar i behandling av en rettssak på lik linje med domstolens dommere. 

Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til tre ganger i året i Trøndelag tingrett eller Frostating lagmannsrett. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger.

Hvem kan bli meddommere?

Du må

  • være folkeregistrert i Verdal kommune 
  • være over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
  • snakke og forstå norsk 
  • være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene 
  • ikke være dømt for visse straffbare forhold
  • ikke være under offentlig gjeldsforhandling, konkursbehandling eller i konkurskarantene

Utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn, og ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen .

Se mer informasjon på domstol.no

Hvordan kan jeg bli meddommer?

Meld din interesse

Frist

På grunn av mange interessenter er fristen endret til 20. februar.