Praktisk bistand (hjemmehjelp)

Praktisk bistand (hjemmehjelp) er en betalingstjeneste for personer som er avhengig av hjelp til praktiske oppgaver i hverdagen og for å kunne klare å bo hjemme.

Hva kan jeg få hjelp til?

Vi hjelper deg med:

 • bestilling av matvarer
 • klesvask
 • oppvask
 • søppeltømming
 • rengjøring 

Trenger du hjelp med medisiner, behandling, hjelp til stell og personlig hygiene, eller lignende hjemme, får du hjelp av hjemmesykepleien.

Slik søker du

Du søker praktisk bistand ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader som kommer inn fortløpende. 

Trenger du hjelp til å søke på tjenestene, ta kontakt med Forvaltningskontoret som behandler søknadene

Søk om helse og omsorgstjenester (PDF, 96 kB)

Hva koster det? 

Prisen på hjemmehjelp beregnes ut ifra årlig inntekt til den som trenger hjelpen. Om det er flere hustandsmedlemmer, legges den samlede årlige inntekten til grunn. 
Grunnbeløpet (G) per 1. mai 2023 er 118 620 kroner. 

Les mer om grunnbeløpet i folketrygden på nav.no 

Telefon: 74 04 82 00 (på dagtid går alle henvendelser via kommunens servicekontor)

Telefon på kveld, natt og helg:

Hva kan brukerne forvente av kommunen? 

 • At personalet tar hensyn til brukeren, viser respekt og forståelse 
 • At taushetsplikten overholdes 
 • At det gis beskjed ved endringer på tidspunkt eller annen endring 
 • At personalet legitimerer seg 
 • At det etter henvendelse blir tatt kontakt for avtale om hjemmebesøk 

Hva forventer kommunen av brukeren? 

 • At det gis beskjed dersom brukeren ikke er hjemme. Hjelp gis kun når bruker er til stede 
 • At den enkelte tjenesteyter blir møtt med respekt 
 • At det respekteres at personalet er underlagt taushetsplikt 
 • At det tillates gjennomført tilpasninger for bruk av hjelpemidler i hjemmet 
 • At adkomsten fram til bolig/eiendom er framkommelig 
 • At det skaffes til veie husnøkler ved behov, slik at hjemmetjenesten kommer seg inn for å yte avtalt bistand 
 • At rengjøringsmateriell som langkost, kluter, toalettbørste, rengjøringsmidler, vaskemaskin og støvsuger er på plass og i orden