Arbeid med erosjonssikring av Leiråa starter opp igjen

NVE gjenopptar arbeidet i uke 10.

Det vil bli en del massetransport inn til anlegget. Innkjøring til anlegget er fra Volvegen.

Ber om at publikum tar hensyn til skilting langs veien og at uvedkommende ikke beveger seg inn på anleggsområdet.

Se tidligere nyhetsartikler:

 

Leiråa - Klikk for stort bilde