Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

PPT hjelper barn, unge og voksne som har behov for særskilt tilrettelegging, i tillegg til å hjelpe barnehager og skoler med å legge til rette for det. Målet er at de som trenger det får et inkluderende, likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. Tjenesten er gratis.

Hvem kan få hjelp av PPT?

Tjenesten er til for å hjelpe personer med særskilte behov, både barn og voksne.

I barnehagen har du krav på en individuell utviklingsplan (IUP). I grunnskolen har du krav på en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene utarbeides i barnehagene og skolene.

Eksempler på særskilte behov kan være

 • språk- og talevansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale- og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syn- og hørselsvansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • nonverbale lærevansker

Vi samarbeider med barnehager og skoler og bidrar til tidlig innsats for utvikling, læring og inkluderende læringsmiljø. 

Hva gjør vi?

 • Hjelper barnehager og skoler med organisasjons- og kompetanseutvikling for å tilrettelegge for barn og unge med særlige behov.
 • Deltar i flerfaglig samarbeid for å bidra til helhet og sammenheng.
 • Utreder vansker i utvikling og læring.
 • Gir råd om tiltak i sakkyndig vurdering som grunnlag for enkeltvedtak etter Lov om barnehager og Opplæringslova

Slik henviser du til PPT

Den det gjelder, foreldre, pårørende, helse- og omsorgstjenesten, barnehage og skole kan alle henvise til PPT.

Barnehagebarn og grunnskoleelever: Vi ønsker at henvisningene først og fremst skjer i samarbeid mellom foreldre og barnehagen og/eller skolen. Bekymring for et barns utvikling kan etter samtykke fra foreldre drøftes med oss på faste drøftingsmøter vi har med barnehagene og skolene.

Foreldre kan også ta direkte kontakt med oss hvor bekymring, behov og tiltak drøftes. Sammen blir vi enige om veien videre.

Henvisningsskjema

Påkrevd kartlegging ved henvisning (PDF, 245 kB)

Barnehage:

Pedagogisk rapport - barnehage (PDF, 386 kB) 

Pedagogisk rapport - barnehage (DOCX, 23 kB)

Skole:

Pedagogisk rapport - skole (PDF, 221 kB) 

Pedagogisk rapport - skole (DOCX, 83 kB)

 

Kontakt

Telefon PPT: 74 04 83 20

Besøksadresse: Rådhusgata 4, 7650 Verdal (Helsesenteret, 2. etg.)

Organisasjonsnummer: 986 132 414 

Ansatte