HelsaMi

HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge. Her kan du blant annet få oversikt over dine helseopplysninger og ha dialog med helsepersonell. Portalen kommer som en egen app til mobiltelefon og nettbrett, men du kan også logge inn via nettleser​.

HelsaMi

Medvirkning

Du kan være med å medvirke

Verdal kommune vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere næringsliv og lag/foreninger.

Her kan du få oversikt og følge arbeidet, samtidig vil du også kunne komme med innspill og tilbakemeldinger.

Kalender