Søk barnehageplass

Søknadsfristen for hovedopptak til barnehage er 1. mars.

Oversikt over barnehagene i Verdal

Søk om barnehageplass

Medvirkning

Du kan være med å medvirke

Verdal kommune vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere næringsliv og lag/foreninger.

Her kan du få oversikt og følge arbeidet, samtidig vil du også kunne komme med innspill og tilbakemeldinger.

Kalender