Eiendomsskatt

Alle eiendommer i Verdal kommune har fått ny takst, gjeldende fra 1. januar 2024. 

Skatteseddel med informasjon om vedtatt takst og skatt for din eiendom sendes ut i slutten av februar. Eiendomsskatten vil bli fakturert sammen med andre kommunale avgifter, med hovedforfall 20. mars.

Medvirkning

Du kan være med å medvirke

Verdal kommune vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere næringsliv og lag/foreninger.

Her kan du få oversikt og følge arbeidet, samtidig vil du også kunne komme med innspill og tilbakemeldinger.

Kalender