Innskriving av elever til 1. klasse 2023-2024

Innskrivingsportalen åpner 1. desember 2022, og siste frist for innskriving er 15. januar 2023.

Foresatte som har barn som skal skrives inn mottar en epost eller et brev med informasjon om hvordan innskrivingen gjøres. Hvis du ikke har mottatt epost eller brev kontakter du nærskolen.

Starte på skolen i Verdal

Medvirkning

Du kan være med å medvirke

Verdal kommune vil tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser med folkevalgte, innbyggere næringsliv og lag/foreninger.

Her kan du få oversikt og følge arbeidet, samtidig vil du også kunne komme med innspill og tilbakemeldinger.

Kalender